De dag

Sjoerd de Vries: Fries Kampioen Kunstschilderen 

Door Marita de Jong

Het is een gave, zegt de schilder Sjoerd de Vries over zijn kunstenaarschap. Hij begon met tekenen op beslagen ramen. Op 20 november 2015 heeft hij de prestigieuze Gerrit Benner prijs 2015 ontvangen voor zijn oeuvre. Nu is er een overzichtstentoonstelling in museum Belvédère in Oranjewoud: 'Heimwee naar de toekomst'.

Cultuur

Huizen uit de wederopbouw en hun bewoners van nu

Door Marita de Jong

Op zoek naar 'it oare Fryslân' heeft fotograaf Sipco Feenstra uit Leeuwarden oog voor de naoorlogse architectuur. Deze is snel uit het straatbeeld aan het verdwijnen. Maar een expositie in Tresoar in Leeuwarden laat de toenmalige modernisering van de provincie zien. Mijmeren over de jaren vijftig en zestig.

Cultuur

Louis Le Roy, vijftig jaar rentmeesterschap

Door André Keikes

Als eerbetoon aan zijn schepper, Louis Le Roy (1924-2012), zou je er lopend heen moeten gaan: de eerste ecokathedraal, in Mildam bij Heerenveen. Dit jaar worden zijn eerste symbolen van theoretisch en praktisch nadenken over natuur en duurzaamheid vijftig jaar. En daar wordt bij stil gestaan.

 

Fryslân

Promovendus: twijfel over kwaliteit Fries zilver

Door Wio Joustra

Het romantische beeld dat de culturele elite van Friesland tot nu toe heeft geschetst van de Friese zilversmeden in de Gouden Eeuw behoeft bijstelling. Het is te positief, er is te veel aandacht voor de objecten en te weinig voor de mensen die deze objecten vervaardigden.

Cultuur

De rozen van Heliogabalus topstuk op expositie Alma Tadema

Door Wio Joustra

Het Fries Museum en een Friese schilder van internationale allure. Het belooft een fraaie combinatie te worden. Nog nooit was er zo veel werk van Sir Lawrence Alma Tadema te zien: in Leeuwarden een overzichtstentoonstelling met De Rozen van Heliogabalus als topstuk en het bij de BBC herontdekte Portret van Leopold Löwenstam als onverwachte toegift. 

 

Uitgelicht

Gezond en Groen

Han Olff: ’Voedselweb Waddenzee brokkelt af’  

Door Karin de Mik

Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt zich grote zorgen over het voedselweb in de Waddenzee. Dat is in verval. Zeegrasvelden en mosselbanken zijn verdwenen. Net als grote zeevissen als kabeljauw en wijting. Zijn oplossing: visserij, delfstofwinning en havenactiviteiten beperken.  

Cultuur

Slapen in postkantoor, warenhuis in de Beurs?

Door André Keikes

Als een mooi, historisch gebouw zijn functie verliest, is de eerste reflex: zonde. Maar kijk je naar de herbestemming van veel van zulke panden, dan zie je al snel: ze zijn nog nooit zo mooi geweest. Denk aan Post Plaza in het oude hoofdpostkantoor van Leeuwarden, de vuurtoren van Harlingen of het woonzorgcentrum in het voormalig psychiatrisch ziekenhuis in Franeker.

Cultuur

Sir Alma Tadema leefde voor de kunst

Door Wio Joustra

Een van de beroemdste Friezen ooit is: Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912). Een ‘Sir’ die Fries is gebleven, maar groot werd in Engeland, vertelt het boek over hem: Kunst kleurt het leven. Nu toont het Fries Museum ook het eerder aangekochte topstuk.

Andere Kijk

Is Schoonenberg hardhorend of hardleers?

Door Wiebe Pennewaard

Laat ik met de conclusie beginnen. Schoonenberg is een misselijk bedrijf. De gehoordeskundigen blijven speculeren op brave oudjes, die gehoor geven – sorry voor de woordspeling – aan de 'Landelijke oproep' van de winkelketen. Hoeveel kritiek die slinkse klantenwerving ook oproept.  

 

Zaken met een verhaal

Hoe in zorg rijk te worden met Freya en Alliade

Van zorg kun je rijk worden. Door te ondernemen, is het parool van Jan Bleichrodt en Stefan Postma. Zorggroep Alliade helpt. Door zorgwerk uit te besteden aan de kerstboom aan bedrijven van Freya. Juist, van Bleichrodt en Postma.

Fries nieuws

It swarte goud; it Fryske hynder

Het beste van Fryslan1 in jouw mailbox