Foto: Staatssecretaris Martijn van Dam opent Dairy Campus in Leeuwarden met de jonge generatie.

Boer moet veranderen: Dairy Campus is experimenteerplek

Dairy Campus in Leeuwarden is de Friese trots en die van de Nederlandse melkveehouderij. Het is de experimenteerplek van de boeren. Omdat ze moeten innoveren.

Door Bert de Jong

De steen ligt al in de vijver. Dat boeren anders moeten boeren, zoveel is glashelder. Staatssecretaris Martijn van Dam van economische zaken wil hervormen en innoveren. Het is hem een gruwel dat het Europese landbouwbeleid €60 miljard kost, waarvan een groot deel is bestemd voor productiesubsidie en inkomenssteun aan boeren.

,,We moeten dingen anders doen’’, luidt de oproep van de bewindsman van de PvdA. De bevolking groeit snel en de vraag naar voedsel en zuivel evenzo. ,,Een op de tien mensen gaat met honger naar bed.'' Dit betekent in zijn ogen niet automatisch een oplossing in grootschalige landbouw met megabedrijven. Hij bepleit koeien in de wei, een landbouw die rekening houdt met natuur.

Van Dam ziet het liefst melkveehouderij met een menselijke maat al ziet hij wel degelijk de moderne melkveebedrijven voor zich. ,,Met robots in de stal en waar met de smartphone zaken geregeld worden.’’ Op de gloednieuwe Dairy Campus in Leeuwarden (kosten €9 miljoen) is hij op zijn wenken bediend. Daar lacht de innovatie in de melkveehouderij de bezoekers toe.

Innovatie 

Bij de opening van het complex op 25 mei kijkt staatssecretaris Martijn van Dam zijn ogen uit. Het is een aaneenschakeling van vernieuwingen wat er te zien is. Wetenschap en praktijk zijn er samengebracht om zo als Nederlandse landbouw ook in de toekomst toonaangevend te kunnen zijn.

Van Dam pocht over hoe Friesland voorop loopt met innovaties. Hij zet daarmee de Friezen in de etalage, omdat ze het zelf te vaak nalaten om te doen. Elders wordt echter gezien wat de denk- en doekracht is. ,,Juist hier gebeurt veel.’’

Dairy Campus is het nationale kenniscentrum voor de melkveehouderij. Het complex biedt plaats aan 550 melkkoeien. ,,Ze zijn er niet in de eerste plaats voor de melk, maar voor de kennis’’, zegt projectleider Kees de Koning. Onderzoekers van Wageningen Universiteit en Van Hall Larenstein voeren innovatieprojecten uit. Jaarlijks komen vele duizenden bezoekers naar Leeuwarden om de nieuwste ontwikkelingen in de Nederlandse melkveehouderij te volgen.

Beulswerk

Dankzij alert handelen is Dairy Campus toch in Leeuwarden terechtgekomen. Lelystad leek acht jaar geleden met de eer te gaan strijken. Maar de pas aangetreden burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden zette een aantal wijzers de andere kant op. Het is aan het beulswerk van toenmalig gedeputeerde Sjoerd Galema te danken dat alle muntjes op de goede plaats zouden vallen.

Met een strakke actie kaapte Leeuwarden de hoofdprijs voor de neus van Lelystad vandaan. De boven water getoverde bijdrage van €20 miljoen deed wonderen. ,,De keuze voor Leeuwarden is logisch’’, zegt Crone. ,,Lelystad heeft minder uitstraling.’’ Hij is trots, want er gebeurt veel in zijn stad met Water Campus en Culturele Hoofdstad. ,,Dit kan niet meer stuk’’, jubelt de burgemeester. ,,Zo kan Friesland het hart van de wereld blijven.’’

Inspirerend

,,Dairy Campus is inspirerend voor ons allen’’, zegt algemeen directeur Martin Scholten. ,,Dit is investeren om ook in de toekomst als melkveesector tot de wereldtop te behoren.’’ Hij hamert op samenwerking: ,,Zo kom je op nieuwe ideeën.’’

,,Hier moet je werken aan de toekomst. Dit is de experimenteerplek voor de melkveehouderij’’, filosofeert voorzitter Kees Romijn van de vakgroep melkveehouderij van LTO. Hij is nuchter: ,,Het is aan de boeren om de problemen van vandaag op te lossen.’’

Onderscheidend

Het is koren op de molen van staatssecretaris Van Dam. Hij wil ,,vrij kleinschalige bedrijven’’, hij wil koeien in de wei, minder gewasbeschermingsmiddelen en transparantie in de voedselketen. Zijn opdracht aan de Nederlandse boeren is: ,,Hoe houden we de kracht op peil en hoe onderscheiden we ons?’’

Het is precies de reden dat Van Dam zijn Europese collega’s heeft getrakteerd op een voorstel om af te stappen van inkomenssteun voor boeren, maar de miljarden te koppelen aan maatschappelijke waarden als duurzaamheid, dierenwelzijn en natuurbehoud. Een boer die oog heeft voor natuur en de weidevogels mag er in de visie van Van Dam geld voor krijgen. Hij is niet bang voor de discussie: ,,Het moet borrelen en bruisen.’’

Laatst gewijzigd op 26-05-2016 om 17:01 uur