Fryslân droomt van explosie toeristenstroom naar 4 miljoen

Een toeristenstroom van 4 miljoen naar Friesland en de Wadden. Dit is pas ambitieus, want deze is nog maar 1,8 miljoen groot. Toch, het is weer een schijntje in vergelijking met de stad Amsterdam.  

Door De Redactie

Friesland, dat kent men. En de Wadden ook. Dit zijn de ijzersterke merken waarmee in de komende jaren miljoenen toeristen moeten worden getrokken. De ambitie is verdubbeling van de toeristenstroom.

In 2018, het jaar van Culturele Hoofdstad Leeuwarden, was het doel 4 miljoen gasten in de provincie Fryslân te ontvangen. Het was een grote ambitie, want in 2015 waren het er nog maar 1,8 miljoen. Van dit aantal zijn 385.000 buitenlandse bezoekers.

Fryslân slaat op de trom. Want toerisme moet de komende jaren de nieuwe kaskraker worden voor de Friese economie. De provincie moet zich nationaal en internationaal in de kijker spelen. De focus ligt de komende jaren op bezoekers uit binnen- en buitenland. Zij moeten zo verwend worden dat er meer komen, dat ze vaker een bezoek brengen en dat het bezoek langer duurt.

De toeristische bijdrage van Fryslân is maar klein op het geheel van Nederland. Maar liefst 14 miljoen internationale gasten laten zich in ons land verwennen. Het komt op een totale besteding van €10,2 miljard. De bijdrage aan de Friese economie is €458 miljoen.

De 1,8 miljoen Friese bezoekers zijn goed voor 5,5 miljoen overnachtingen. Optimisten voorspellen een jaarlijkse groei van 5 procent. Het zou dan gaan om 275.000 overnachtingen. Maar het beeld is anders. Het aantal overnachtingen in Fryslân zit in een dalende trend (-1,7 procent in 2015) en wijkt daarmee af van de landelijke lijn. 

Duidelijk is ook nog eens dat jongeren zich steeds minder aangetrokken voelen tot het huidige vrijetijdsproduct dat Fryslân te bieden heeft. En de traditionele watersportdoelgroep vergrijst.

Amsterdam: 5 miljoen

Amsterdam is wel zeer in trek. Van die 14 miljoen bezoekers zijn er maar liefst 5 miljoen te gast in Amsterdam. Dit is dus nog meer dan de Friese ambitie voor 2018 in het kader van Culturele Hoofdstad.

De Amsterdamse bluf is verpletterend. Daar is de verwachting dat de stroom toeristen toeneemt naar 16 miljoen in 2020. Deze toeristen komen ook nog eens exclusief voor Amsterdam: slechts 13 procent waaiert uit naar andere plaatsen in Nederland.

Heldere keuzes

Met heldere keuzes voor de marketing van Friesland en de Wadden, met ondersteuning van ondernemers in de toerisme- en horecasector en met een pot van €1 miljoen voor cultuurtoerisme maakt het provinciebestuur een vuist. Er is bijstelling van beleid, want met €1,2 miljoen zowel regionale, nationale als internationale marketing doen, het werkt niet. De klemtoon komt op de laatste twee te liggen.

Fryslân laat volgens onderzoek kansen liggen. Iedereen doet ‘van alles wat voor iedereen’. Hierdoor worden voor de hand liggende thema’s niet uitgediept en geclaimd en ‘Friesland’ als bestemming voor de zich oriënterende toerist niet onderscheidend is. Er is onvoldoende focus. 

Culturele Hoofdstad 2018 is beschouwd als een ‘bezoekersmagneet’. Alle energie is gericht op hogere bezoekersaantallen en hogere omzetten. Verleiding en verrassing is het devies. Een nieuwe start voor Merk Fryslân helpt verder en de beleidsbrief Gastvrijheidseconomie zal de statenleden overtuigen.

Metrolijnen

Het succes moet ook komen door slim in te spelen op de spreiding van Randstadbezoekers naar de rest van Nederland. Het NBTC zet in op zogeheten Metrolijnen om zo bezoekers af te leiden van de Randstad. Fryslân haakt daarop aan door samen te werken in de Metrolijn Nederland Waterland en de Metrolijn Dutch Designlijn l Mondriaan.

Gedeputeerde Klaas Kielstra verdedigde destijds een lange-termijn strategie: ,,Met de beleidsbrief zet de provincie in op dé onderscheidende merken Fryslân, de Wadden én tot 2018, Kulturele Haadstêd. Met effectieve marketing verleiden we nog beter nationale en internationale bezoekers om te kiezen voor Fryslân”. 

Laatst gewijzigd op 03-09-2017 om 13:52 uur