Eigen weekjournaal van provincie Fryslân

De provincie Fryslân komt zelf met een wekelijks video-journaal. Zo worden de Friese burgers bijgepraat.

Door De Redactie

Het is provinciale televisie buiten de geëigende omroepkanalen om. Via de sociale media is het journaal te bekijken. Op vrijdagmiddag 22 januari 2016 is de eerste aflevering te bezichtigen. Rond vier uur komt het journaal online. Presentatoren kijken terug op nieuws uit het Provinsjehûs en kijken vooruit. 

De provincie Fryslân denkt zo nog meer burgers te betrekken bij de taken en functies. De informatiestromen veranderen snel, is de constatering bij de provincie. Meer mensen richten zich rechtstreeks tot de provincie. In de ijzelweken was het significant merkbaar.

Meer volgers

Voor de provincie Fryslân was de optelsom snel gemaakt. Want nu is er sinds 2012 al een videoploeg aan het werk bij de provinciale afdeling communicatie. Deze opnamen zijn voor intern gebruik. ,,Wat wy no dogge is it opnij brûken fan dat materiaal foar in grutter publyk’’, zegt Marcel de Jong, hoofd communicatie bij de provincie Fryslân. Hij constateert dat de provincie een groeiend aantal volgers op Twitter en Facebook heeft. 

,,It is gjin sjoernalistyk’’, beklemtoont De Jong. ,,It is foar in elts ek dúdlik dat de provinsje de stjoerder is.’’ Onafhankelijke journalistiek laat de provincie graag aan anderen. ,,Wy witte hiel goed dat nijs as it meast betrouber beskôge wurdt, as it troch oaren ferteld wurdt.’’

Beter imago

Het Wyksjoernaal moet zijn werk doen voor een beter imago van de provincie. ,,Mar der kinne wol krityske fragen yn komme as soks logysk is. En fierders sit der wat humor yn, it moat foar in elts tagonklik wêze.’’ Het idee is nieuw. De provincie Fryslân is de eerste die het op deze manier doet.

De provincie Fryslân wil meer inwoners bereiken. De persberichten blijven voor de traditionele media, maar ernaast zet de provincie andere, modernere middelen in. ,,We ha as provinsje al in wyklikse nijsbrief, dêr komt no in fideonijsbrief by.’’

De stap lijkt wat in het verlengde te liggen van wat de oud-Telegraaf-hoofdredacteuren Sjuul Paradijs  en Jan-Kees Emmer in het hoofd hebben. Zij denken dat bedrijven en instellingen meer en meer hun eigen uitgeverij met een eigen ‘newsroom’ beginnen. Met inzet van internet, sociale media en streamingdiensten hebben ze daarvoor de mogelijkheden, waarmee de rol van de traditionele media kleiner wordt.

,,Wat foar ús wichtich is dat wy op in leechdrompelige wize minsken belûke by it wurk fan de provinsje’’, stelt De Jong. ,,In soad minsken witte dat net. Mei izel krije se wer yn de gaten dat der in protte minsken fan de provinsje yn it spier binne foar de diken.’’ Ook met het oog op Culturele Hoofdstad 2018 is het interessant, is de overtuiging.

,,Wy ha ûnderfining opdien mei Fryske Ambassade yn De Haach yn 2013. Dat wie doe moai, mei in koart ferslach'', vertelt De Jong. Daarna is er onder andere met medewerkers van Omrop Fryslân gesproken voor advies. ,,Wichtich ding dêr út: doch it op in fêst momint. Dat sadwaande.'' 

Laatst gewijzigd op 15-01-2016 om 15:50 uur