Prijssprong boerenland door melkdrift

De melkdrift van boeren leidt tot een prijsexplosie van agrarische grond. Gemiddeld ligt de prijs voor grasland in het Noorden in 2015 op €48.000 per hectare.

Door De Redactie

Landelijk zijn er fikse verschillen in prijs. De gemiddelde agrarische grondprijs in het Zuiden is in een half jaar tijd €7000 gestegen tot €65.000. In het Oosten betalen boeren nu gemiddeld €57.000 en in het Westen €54.000.

Het zijn de melkveehouders die de gemiddelde grondprijs al enige tijd fiks opstuwen. Dit vloeit allemaal voort uit het realiseren van hun expansieplannen, nu op 1 april 2015 de melkquotering is afgeschaft. Ook de invoering van extra regels om de mestproductie te beperken is van invloed. Een boer moet extra grond hebben wil hij extra vee houden.

De gevolgen zijn terug te zien in de cijfers van het Landbouw Economisch Instituut. De prijs van grasland is vrij sterk opgelopen, met 10 procent in een half jaar tijd. Bouwland is daarentegen 7 procent in prijs gedaald. De bij de NVM aangesloten makelaars van agrarisch onroerend goed bevestigen dit beeld.

De prijs voor een hectare grasland was in het Noorden eind 2013 nog rond €40.000. Er is krapte aan land. In 2014 werd er al wel veel meer verkocht en deze tendens heeft zich in 2015 voortgezet. De extra vraag heeft een prijsopdrijvend effect. Op jaarbasis gaan er in het Noorden nu ongeveer 3000 hectare naar een andere eigenaar.

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland ligt op €54.700 per hectare. Ten opzichte van begin 2012 is de prijs met circa een vijfde gestegen: ongeveer €9.000. De waarde van bouwland daalde vooral in het afgelopen jaar: van €60.000 tot €56.000 per hectare.

Laatst gewijzigd op 21-07-2015 om 20:59 uur