Alles van Pieter de Groot

Hoe spelen met twee talen voor Rients Gratama worstelen was

Het ‘instituut’ Rients Gratama heeft veel meer voor het Fries bereikt dan de instituten Afûk en Fryske Akademy samen. Maar het spelen met twee talen was voor de cabaretier soms worstelen. Herinneringen aan Rients Gratama (1932-2017).

Door Pieter de Groot
 
Pagina 1 van 1