Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong

De rijke Friese weide is precies het onderscheid. Deze meerwaarde moet zich ook kunnen uitbetalen denkt een groep van twaalf Friese melkveehouders die zich in het Boerengilde heeft verenigd. Zij hebben zelf de troef in handen: een in samenwerking met Jumbo Supermarkten en zuivelcoöperatie Noordland Melk ontwikkelde nieuwe zuivellijn: Weide Weelde.

Elke dag wordt 30.000 kilogram weidemelk verwerkt tot verse melkproducten, vooreerst melk, karnemelk en yoghurt. Dit gebeurt in de zuivelfabriek van Katshaar in Coevorden. De pakken zijn te vinden in de supermarkten van Jumbo en later deze maand ook in die van Poiesz, Deen en Plus.

Consumenten weten nu dat ze melk kopen van boer Sjirk Reijenga in Idzega. En ze weten ook dat hij zijn koeien vanaf de vroege lente minstens een half jaar in de wei heeft. Belangrijk is ook dat deze boer het goed voor heeft met weidevogels. Deze krijgen volop kansen. Sommige delen van zijn landerijen maait hij pas na 15 juni.

Twee centen voor weidevogels

Van elk pak melk, karnemelk, vla of yoghurt zijn twee centen bestemd voor een Weidefonds. Dit geld is bedoeld voor weidevogels en voor land wat later gemaaid en minder bemest wordt met hogere waterpeilen. Het Boerengilde heeft in Vogelbescherming Nederland een belangrijke partner.

,,Sa jowe de konsuminten aktyf in bijdrage oan it Nederlânske lânskip’’, beklemtoont projectleider Catharinus Wierda van Boerengilde. ,,It is net allinnich in saak fan de boeren.’’ Een ieder kan zo duurzaamheid in de melkveehouderij ondersteunen.

Het initiatief maakt wat los bij boeren en burgers. Bij de presentatie in het land van Sjirk Reijenga waren de grutto's in de lucht. Alsof ze wisten dat er iets bijzonders aan de hand was voor de weidevogels. Het statement was duidelijk van de initiatiefnemende boeren: ,,Als je deze melk drinkt, moet je in je hoofd de grutto's horen roepen. Net zoals je de zee hoort, als je een schelp aan je oor houdt.'' 

Steun

Het Boerengilde is al jaren op zoek naar een alternatief om hun duurzame zuivel in de supermarkt te krijgen. Het initiatief ontving sympathie en kreeg steun, ook van de provincie. Hierdoor was Boerengilde in staat om het concept te ontwikkelen en vol te houden. Met melk voor  Weide Weelde ontvangen ze een plus van drie cent op de gangbare melkprijs.

De kern is steeds of ambachtelijk boeren ook is in te passen in een economisch model, onafhankelijk van subsidies. De nieuwe introductie van Tjolk betekende eerder nog geen doorbraak. Er rees twijfel, ook bij projectleider Wierda. Maar zijn les is ,,dat je met innovatie soms moet doorgaan waar anderen stoppen’’.

Andere manier

In het Boerengilde is een groep van twaalf melkveehouders verenigd die zich onderscheidt met hun wijze van boeren. Zij willen niet alleen maar groter en meer, zij willen oog voor mens, dier en natuur. Het is een heel andere manier van denken. In de zuivelketen loopt het tot op heden langs gevestigde patronen. Grote zuivelconcerns en supermarktconcerns zijn toonaangevend.

Het kleine initiatief is ,,een grote beweging'' vindt Herman Wijffels, oud-topman van Rabobank en nu ambassadeur van Boerengilde. ,,We laten hiermee zien hoe we de wereld weer heel maken.'' Zijn visie is dat productie weer meer in de richting van kwaliteit zal gaan en niet kwantiteit. Hij ziet volop kansen voor bijzondere producten als reactie op de anonimisering van de voedselproductie.

Laatst gewijzigd op 07-06-2016 om 14:03 uur

Leestip: Boer moet veranderen
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1