Automobilisten zeggen verkeersplein Joure vaarwel

Knooppunt Joure wordt werkelijkheid. De asfaltbanen zijn gelegd. Het verkeersplein is definitief buiten gebruik. De auto's kunnen er onbelemmerd 'cruisen' op de snelweg.

Door Bert de Jong

Met spectaculair vuurwerk is op zaterdag 15 oktober het einde bezegeld van het door velen verfoeide verkeersplein bij Joure. Voor de automobilisten is er een zucht van verlichting. Bij Joure kunnen ze voortaan zonder vertraging rechtdoor. Met fly-overs voor het bijeenbrengen van de autosnelwegen A7 en A6 is het verkeersplein overbodig geworden.

Wegenbouwers kijken anders naar Knooppunt Joure.  Dan is het onder andere 700.000 kubieke meter zand en 190.000 vierkante meter asfalt en 80 zware liggers. Voor de miljoenen automobilisten wordt een obstakel in het Friese snelwegennet weggenomen.

Het werk aan het nieuwe verkeersknooppunt bij Joure is sinds begin 2016 in volle gang, maar pas een jaar later zijn de contouren van de fly-overs duidelijk te zien. De betonnen kunstwerken geven vorm aan het nieuwe wegenstelsel op het punt waar de A6 en de A7 bij elkaar komen. De plaatsing van de liggers in de zomermaand van 2017 is een nieuwe mijlpaal. Met machtige kranen hebben de liggers in negen nachten en een ochtend hun plaats gekregen.

Het bouwen van de kunstwerken is een imposant schouwspel. In enkele maanden tijd zijn de pilaren in de middenberm van de huidige snelweg verrezen. Daarop komen de tachtig immense liggers voor de fly-overs voor het verkeer tussen Sneek en Heerenveen. Sommige zijn 50 meter lang en wegen elk 136 ton.

De werkers aan de weg zijn ook veel ’s nachts en in het weekeinde aan de slag. ,,It ferkear moat der amper hinder fan ûnderfine’’, zegt omgevingsmanager Dirk-Jan Lepstra van het project Knooppunt Joure. Daarom ook waren de nachtelijke uren veel beter geschikt om de liggers voor de viaducten te plaatsen. Van vakantiepauze is geen sprake. Met voortvarendheid wordt doorgewerkt.

In najaar klaar voor verkeer

In het najaar van 2017 kan het verkeer met een snelheid van 130 kilometer per uur Joure voorbij snellen. Dan is het vermaledijde verkeersplein niet langer een plaag voor automobilisten. Al zo lang zijn de dagelijkse verkeersopstoppingen op de snelwegen A7 en A6 menigeen een doorn in het oog. Al zo veel jaren ligt de vurige wens op tafel om het verkeersplein – ooit de grootste van Europa – te vervangen.

Nog even en dan ogen de zandkastelen van nu weer groen en voegen de bijna 10 meter hoge fly-overs zich in het weidelandschap. Dan is van het verkeersplein niets meer te zien, weet niemand meer van de broedende ganzen en de rovende snoeken in het groene hart ervan. Het duurt maar kort voor menig weggebruiker zich afvraagt hoe het voorheen eigenlijk was.

Iedere dag zijn er gemiddeld honderd mensen in touw om bij Joure de snelwegen A7 en de A6 beter aan elkaar te koppelen. Het zijn onder andere werkvoorbereiders, betonwerkers, kraanmachinisten en wegenbouwers. Het mierennest herbergt een veelheid aan diverse activiteiten.

Bont schouwspel

Tijdens de bouw is het een bont schouwspel. Maar liefst 47.000 vrachtwagens vol zand zijn benut voor het nieuwe Knooppunt Joure. Het is allemaal zand dat is gewonnen uit de Langwarder Wielen. Al vanaf begin 2016 is hoofdaannemer Van der Lee bezig om het nabijgelegen meer te verdiepen tot 2,30 meter. Het is een meevaller, want de 700.000 kuub zand die voor de wegenbouw nodig is, is zo van dichtbij te halen. Er is werk met werk gemaakt. Een oude wens om de Langwarder Wielen voor de watersport beter bereikbaar te krijgen is ingevuld.

Op een fundament van as van onder andere de Harlinger afvaloven dat zo een nuttige bestemming krijgt, ligt het zand in een keurige vorm. De kraanmachinisten hebben er  hun best op gedaan: onder de juiste hoek en glad afgewerkt. Het wachten is op het asfalt dat vrachtwagens deze zomer uit Lelystad aanvoeren. Het wordt gelegd op een oppervlakte van 190.000 vierkante meter, net zo groot als 27 voetbalvelden.

Daarmee is de klus nog niet geklaard. Lepstra verwacht dat pas in het voorjaar van 2018 alles is afgerond en het projectbureau van Knooppunt Joure is geruimd. Na de voltooiing van de snelwegenstructuur gaan de wegenbouwers aan de slag met de nieuwe Entree Joure. Daartoe hoort ook een bushalteplek en een groot carpoolterrein vlakbij McDonalds. De huidige van 67 plekken wordt uitgebreid tot 217 plekken.

Betere doorstroming

Door het nieuwe knooppunt is de tijd van ergernis en vrees voorbij. Het in 1979 geopende verkeersknooppunt bij Joure boezemde decennia lang bij weggebruikers grote angst in. Sommige automobilisten mijden het plein. Het wordt gevaarlijk gevonden, onder andere door de onoverzichtelijkheid en de grote drukte.

Met een reeks aanpassingen is in het verleden geprobeerd om het leed voor de weggebruikers te verzachten. Het aantal rijstroken is bijvoorbeeld met eentje verminderd, het recht van voorrang is omgedraaid en er zijn bypasses aangelegd. Ieder jaar regende het desondanks verkeersongelukken. De ongevallenkaart op het politiebureau toonde steevast een woud aan gekleurde prikkers bij de rotonde.

Zuiderzeespoorlijn

Door het definitief afblazen van de aanleg van de Zuiderzeespoorlijn in 2006 kwam er toch schot in een grootse aanpak van het verkeersobstakel bij Joure. Wakkere bestuurders en politici zagen een mooie kans om de voor de noordelijke spoordroom gereserveerde miljoenen alsnog te besteden in verbetering van het noordelijk wegennet. Pas begin 2016 konden de wegenbouwers echt aan de slag.

Laatst gewijzigd op 10-09-2017 om 12:09 uur

 
Meer Fryslân

Een vrouw aan het roer, dat is pas stoer

Terwijl Marit Bouwmeester als topzeilster de ene na de andere titel verovert, komen vrouwen er in de gangbare watersport nauwelijks aan te pas. Ga maar eens op een terras aan het water zitten. De man staat altijd stoer aan het roer. Vrouwenemancipatie lijkt aan de watersport grotendeels voorbij te zijn gegaan.

Door André Keikes
 

Het straatje dat zijn gezicht verloor

'Achterom komen' is bij veel woonhuizen in Friesland heel vanzelfsprekend. Zo wordt de achterdeur in de dagelijkse praktijk de voordeur. Maar er zijn ook leuke voorgevels die, eenmaal dichtgemetseld, gedegradeerd worden tot achtergevels. Een tekening uit 1975 laat dat goed zien als je de afgebeelde straat vergelijkt met de huidige situatie.

Door André Keikes
 

Tradities gaan en tradities komen

Het is al weer heel wat jaren geleden dat we voor het laatst een kat knuppelden of speels een paling uit elkaar trokken. Ook tradities kennen zonodig een uiterste houdbaarheidsdatum. Het argument dat iets 'nu eenmaal' een traditie is, hoeft dus niet te betekenen dat het altijd zo blijft.

Door André Keikes
 
 
Pagina 1 van 31 | Volgende