Eigenwijze ganzen tarten Friese boeren, jagers en bestuurders

Er zijn tienduizenden ganzen te gast in Fryslân. Maar onderhand zijn het dure kostgangers, de vraatschade is groot. Ze laten zich bovendien niet sturen. Wellicht wel met 'guozzeflappen'.

Door De Redactie

De gans is een eigenwijze vogel. Ook boeren, jagers en provinciebestuurders komen er achter dat de gans niet wil leren en al helemaal niet zich laat ‘opsluiten’ in toegewezen reservaten. Het ganzenbeleid in de provincie wordt op de proef gesteld. Er is meer tijd nodig voor een evaluatie. 

Dat de ganzen in hun massaliteit in Fryslân veel schade aan gewassen veroorzaakt, dat is duidelijk. Maar het vinden van een doeltreffende aanpak is een lastige. Van een rustperiode van vier maanden in de winter van 2016-2017 zal in ieder geval geen sprake kunnen zijn, vindt het provinciebestuur. Het blijft beperkt tot twee maanden. Zo hebben jagers meer tijd om ganzen te schieten.

Veilig foerageergebied

Voor ganzen is het zaak om een veilige haven te zoeken in de 32.000 hectare foerageergebied. Daar kunnen de ganzen in alle vrijheid de landerijen kaal vreten en rusten, zonder geschoten te worden. De boeren stellen de landerijen ter beschikking en ontvangen daar een vergoeding voor. Zoiets loopt in de papieren, de provincie trekt er €1,4 miljoen voor uit.

Het is een schijntje in vergelijking met de €11 miljoen die in 2015 aan boeren is uitgekeerd voor oogstschade op reguliere landerijen. De 32.000 grauwe ganzen in Fryslân – in de provincie de meest talrijke soort – strijken ’s zomers overal neer om hun buiken vol mals gras te eten. De moeilijkheid is dat de ganzen zo eigenwijs zijn dat ze lastig zijn te verleiden naar de aangewezen foerageergebieden. De helft van de brandganzen en kleine rietganzen is er te vinden, maar van de grauwe ganzen en de kolganzen slechts een vijfde deel.

Half miljoen brandganzen

Opvallend is dat de grauwe gans in aantal de laatste jaren wat afneemt. In de winterperiode worden er zo’n 52.000 geteld. Bij de kleine rietgans is sprake van een sterke afname. Maar de populatie van de brandgans is juist flink aan het groeien. Tussen oktober en mei huizen er in Fryslân maximaal 480.000 exemplaren.

Gedeputeerde Johannes Kramer constateert knarsetandend dat het ganzenbeleid steeds meer geld kost. ,,Dit is in soad jild fan de belestingbeteller.’’  In 2015 is er opnieuw meer oogstschade aan boeren vergoed, een plus van maximaal 11 procent. Door Provinciale Staten was juist als doel afgesproken om de schade met 5 tot 10 procent te verminderen. Het aantal overzomerende ganzen zou van 37.000 in 2014 naar 10.000 terug moeten. Ook dat is niet gelukt.

Verjaging door 'guozzeflappen'

Het terughalen van een oude Friese traditie zou de gans wellicht op de vlucht laten slaan, is de suggestie. Met ‘guozzeflappen’ kan een snelle en adequate verjaging van brandganzen worden behaald, denkt het provinciebestuur. Het ‘guozzeflappen’ is decennia geleden een verboden activiteit geworden. Met de juiste regelgeving en met goed opgeleide en ‘betûfte’ vrijwilligers zou het vangen van voedselzoekende ganzen met slagnetten weer in ere kunnen worden hersteld.

Laatst gewijzigd op 17-06-2016 om 14:44 uur

 
Meer Fryslân

 

Windmolens in IJsselmeer, zandwinning en straks?

Koninklijke Smals NV wil uit de Ijsselmeerbodem per jaar twee miljoen ton zand winnen. Milieuorganisaties en omwonenden vinden dat onaanvaardbaar. Ze vrezen aantasting van de weidsheid van het meer, geluids- en lichtoverlast en schade aan de flora en fauna.

Door Karin de Mik

Rijkdom uit 65.000 ton kunststof afval

Een Fries heeft in een jaar 20 kilogram kunststof verpakkingen in de afvalbak. Bij het nieuwe sorteercentrum op Ecopark De Wierde bij Heerenveen halen ze het eruit. Al die petflessen, drinkbekertjes en folie vormen nieuwe grondstoffen.

Door Bert de Jong
 

Cineast Anton Stoelwinder in spoor van pelgrims

Een moderne pelgrim is niet de mens in sobere kleding. Nu gaan honderden pelgrims te voet vanuit Sint Jacobiparochie. Voor herbezinning. Of om afstand te nemen van alle hectiek. Pelgrimeren in Fryslân is het onderwerp voor een film van cineast Anton Stoelwinder. 

Door Marita de Jong

Een vrouw aan het roer, dat is pas stoer

Terwijl Marit Bouwmeester als topzeilster de ene na de andere titel verovert, komen vrouwen er in de gangbare watersport nauwelijks aan te pas. Ga maar eens op een terras aan het water zitten. De man staat altijd stoer aan het roer. Vrouwenemancipatie lijkt aan de watersport grotendeels voorbij te zijn gegaan.

Door André Keikes
 
 
Pagina 1 van 33 | Volgende